№ 134 (2018): Нова парадигма ВИПУСК 134

					##issue.viewIssueIdentification##

Нова парадигма : філософські науки [журнал наукових праць] / голов. ред. В. П. Бех. ; 
Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова ; творче об’єднання «Нова парадигма». – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018. – Вип. 134. – 167 с.

ЗМІСТ

Філософія

Бех В.,  Бех Ю. Ексклюзивна роль науки і освіти  у формуванні онтологічної основи сучасного світу. - 3

Костиря І. Мова і культура в євроінтеграційній стратегії України. - 28

Романкова Л. Моделювання виховного простору сучасного ВНЗ. - 38

Кобзєва І. Kалокагатія у філософсько-антропологічному дискурсі кінізму. -52

Саковська О. Аристотелічний неотомізм в хх ст.: Шарль де Конінк та диференціація наук про природу. - 58

Зінкевич В. Аналіз життєдіяльності освітніх систем  у контексті цивілізаційного розвитку планетарного світу.  - 68

Гальченко М. Інтелектуальний виклик постмодернізму: від деконструкції до «нового мислення». - 76

Хромець В. Пошуки законодавчого вирішення визнання результатів освітньої та наукової діяльності українських духовних закладів вищої освіти. - 85

Дєліні М. Професійна «Я-концепція» як умова успішної кар’єри: емпіричний вимір.. - 94

Мельник В. Концептуалізація цифрового менеджменту  як реалізація і вираження  креативності освіти та особистості. - 108

Соціологія

Бондаренко О. Експертні дослідження корпоративної культури соціально-економічного простору України. - 123

Музильов О. Формирование коллективной памяти у афроамериканского населения США. - 138

Зеленкевич Л. Дискурс децентралізації в оптиці  аграрної соціології. - 150

Наші автори. - 160

ЗМIСТ  - 162

 

Опубліковано: 2019-09-18

Весь випуск

Статті