Поточний номер

№ 134 (2018): Нова парадигма ВИПУСК 134
					##issue.viewIssueIdentification##

Нова парадигма : філософські науки [журнал наукових праць] / голов. ред. В. П. Бех. ; 
Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова ; творче об’єднання «Нова парадигма». – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018. – Вип. 134. – 167 с.

ЗМІСТ

Філософія

Бех В.,  Бех Ю. Ексклюзивна роль науки і освіти  у формуванні онтологічної основи сучасного світу. - 3

Костиря І. Мова і культура в євроінтеграційній стратегії України. - 28

Романкова Л. Моделювання виховного простору сучасного ВНЗ. - 38

Кобзєва І. Kалокагатія у філософсько-антропологічному дискурсі кінізму. -52

Саковська О. Аристотелічний неотомізм в хх ст.: Шарль де Конінк та диференціація наук про природу. - 58

Зінкевич В. Аналіз життєдіяльності освітніх систем  у контексті цивілізаційного розвитку планетарного світу.  - 68

Гальченко М. Інтелектуальний виклик постмодернізму: від деконструкції до «нового мислення». - 76

Хромець В. Пошуки законодавчого вирішення визнання результатів освітньої та наукової діяльності українських духовних закладів вищої освіти. - 85

Дєліні М. Професійна «Я-концепція» як умова успішної кар’єри: емпіричний вимір.. - 94

Мельник В. Концептуалізація цифрового менеджменту  як реалізація і вираження  креативності освіти та особистості. - 108

Соціологія

Бондаренко О. Експертні дослідження корпоративної культури соціально-економічного простору України. - 123

Музильов О. Формирование коллективной памяти у афроамериканского населения США. - 138

Зеленкевич Л. Дискурс децентралізації в оптиці  аграрної соціології. - 150

Наші автори. - 160

ЗМIСТ  - 162

 

Опубліковано: 2019-09-18

Весь випуск

Статті

Переглянути всі випуски

Журнал засновано 1996 року

Затверджено наказом Міністерства освіти науки і освіти України (протокол № 693 від 10 травня 2017 р.)Свідоцтво про державну pеєстрацію друкованого засобу масової інформації серія КВ № 8429 від 11 лютого 2004 р.

Друкується за рішенням Вченої ради Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова
Концепція журналу базується на багатоплановому науковому та фі­лософському висвітленні актуальних проблем інформаційної цивілі­зації, що формується. Основні рубрики охоплюють галузі соціаль­ної педагогіки, психології, соціології, політології, філософії та куль­турології. Видання розраховано на вчених гуманітарного напрямку, аспірантів та докторантів, студентів та здобувачів.

 ISSN 2222-4637  ISSN (on-line) 2616-8863

  1. Журнал виходить щоквартально.
  2. Редакція залишає за собою право редагування текстів статей, які до неї надходять.
  3. Відповідальність за точність поданих фактів, цитат, цифр і прізвищ несуть автори матеріалів.
  4. У разі передруку посилання на “Нову парадигму” обов’язкове.
  5. Журнал регулярно розсилається у бібліотеки за переліком, встанов­леним ВАК України.