Архіви

 • Нова парадигма ВИПУСК 134
  № 134 (2018)

  Нова парадигма : філософські науки [журнал наукових праць] / голов. ред. В. П. Бех. ; 
  Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова ; творче об’єднання «Нова парадигма». – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018. – Вип. 134. – 167 с.

  ЗМІСТ

  Філософія

  Бех В.,  Бех Ю. Ексклюзивна роль науки і освіти  у формуванні онтологічної основи сучасного світу. - 3

  Костиря І. Мова і культура в євроінтеграційній стратегії України. - 28

  Романкова Л. Моделювання виховного простору сучасного ВНЗ. - 38

  Кобзєва І. Kалокагатія у філософсько-антропологічному дискурсі кінізму. -52

  Саковська О. Аристотелічний неотомізм в хх ст.: Шарль де Конінк та диференціація наук про природу. - 58

  Зінкевич В. Аналіз життєдіяльності освітніх систем  у контексті цивілізаційного розвитку планетарного світу.  - 68

  Гальченко М. Інтелектуальний виклик постмодернізму: від деконструкції до «нового мислення». - 76

  Хромець В. Пошуки законодавчого вирішення визнання результатів освітньої та наукової діяльності українських духовних закладів вищої освіти. - 85

  Дєліні М. Професійна «Я-концепція» як умова успішної кар’єри: емпіричний вимір.. - 94

  Мельник В. Концептуалізація цифрового менеджменту  як реалізація і вираження  креативності освіти та особистості. - 108

  Соціологія

  Бондаренко О. Експертні дослідження корпоративної культури соціально-економічного простору України. - 123

  Музильов О. Формирование коллективной памяти у афроамериканского населения США. - 138

  Зеленкевич Л. Дискурс децентралізації в оптиці  аграрної соціології. - 150

  Наші автори. - 160

  ЗМIСТ  - 162

   

 • Нова парадигма ВИПУСК 133
  № 133 (2017)

  ISSN 2222-4637   ISSN (on-line) 2616-8863

  Нова парадигма : філософські і соціологічні науки [журнал наукових праць] / голов. ред. В. П. Бех. ; Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова ; творче об’єднання «Нова парадигма». – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. – Вип. 131. – 130 с.

 • Нова парадигма ВИПУСК 132
  № 132 (2017)

  ISSN 2222-4637   ISSN (on-line) 2616-8863

  Нова парадигма: [журнал наукових праць] / голов. ред. В. П. Бех.; Нац. пед. ун-т імені М. П.Драгоманова; творче об’єднання «Нова парадигма». – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. – Вип. 132. – 203 с.