Чен Чі

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ У КОНТЕКСТІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ

Автор(и)

  • administrator * НПУ

Ключові слова:

інтелектуальний капітал, інтелектуальний потенціал, інтелектуальна культура, інтелектуальні ресурси, рівень інтелектуального потенціалу, рівень інтелектуальної культури, рівень інтелектуального капіталу, фактори формування інтелектуального капіталу, фактори розвитку інтелектуального потенціалу, компоненти та детермінанти розвитку інтелектуальної культури, ntellectual capital, intellectual potential, intellectual culture, intellectual resources, the level of intellectual potential, the level of intellectual culture, the level of intellectual capital, the factors of intellectual capital formation, the factors of intellectual potential development, components and determinants of the development of intellectual culture

Анотація

У статті розглядається взаємозв’язок та взаємозалежність понять «інтелектуальна культура», «інтелектуальний капітал», «інтелектуальний потенціал». Визначено, що рівень інтелектуальної культури обумовлює рівень інтелектуального потенціалу. Інтелектуальний потенціал є основою для формування інтелектуального капіталу. Пропонується розглядати інтелектуальний потенціал, інтелектуальну культуру та інтелектуальний капітал за трьома рівнями – мікро-, мезо-, макро-. Розглядаються життєві цикли зазначених ключових категорій та їх детермінанти розвитку.
Chen Chi. Intellectual capital in the context of intellectual culture. The article deals with interrelation and interdependence of the concepts «intellectual culture», «intellectual capital», «intellectual potential». It is determined that the level of intellectual culture determines the level of intellectual potential. Intellectua l potential is the basis for the formation of intellectual capital. It is proposed to consider intellectual potential, intellectual culture and intellectual capital on three levels - micro-, meso-, macro -. The life cycles of these key categories and their determinants of development are considered.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-02-03