Петриченко Н.

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ВПРОВАДЖЕННЯ ПЛЮРИЛІНГВІЗМУ В СИСТЕМУ ОСВІТИ

Автор(и)

  • administrator * НПУ

Ключові слова:

плюрилінгвізм, мовна політика Європейського Союзу, плюрилінгвальна освіта, мультилінгвізм, plurilingualism, language policy of the European Union, plurilingual education, multilingualism

Анотація

У статті розглядається та аналізується плюрилінгвізм як основний напрям мовної політики Європейського союзу, який спрямований на підтримку
мовного різноманіття, гарантування збереження усіх мов та забезпечує сприяння і заохочення вивчення мов і здійснення культурного обміну у
системах шкільної, університетської освіти й у суспільстві в цілому.
 Petrichenko N. European experience of plurilingualism implementation in the education system. The article explores and analyzes plurilingualism as the main direction of the language policy of the European Union, which aims to support linguistic diversity, ensure the preservation of all languages, and promote and encourage the study of languages and the realization of cultural exchange in the systems of school, university education and in society as a whole.
 

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-02-03