Настояща К.

СОЦІАЛЬНІ ПРАКТИКИ: СПРОБА ТИПОЛОГІЇ ПО ВЕРТИКАЛІ

Автор(и)

  • administrator * НПУ

Ключові слова:

практики, атрибуції практик, типологізація, інституалізація, традиція, інновація, practice, theory of practice, attribution of the concept, everyday life

Анотація

Стаття присвячена типології соціальних практик, аналізу наявних типологій і їх основних критеріїв. Завданням статті є спроба вивести спільний знаменник під цією різноманітністю, визначити ті сукупності, які можна узагальнити. Використовуючи діалектичний метод під час аналізу існуючих типологій практик, автор систематизує останні за дуальними парами: традиційні – інноваційні, автентичні – інокультурні, інституалізаційні – неформальні, формалізовані – неформалізовані і т.д.
Nastoiashcha K. Social practices: attempt of typology by vertical. The article is devoted to the typology of social practices, analysis of existing typologies and their main criteria. The purpose of the article is to attempt to derive a common denominator under this variety, to identify those aggregates that can be generalized. Using the dialectical method to analyze existing typologies of practices, the author systematizes the latter by dual pairs: traditional – innovative, authentic – other cultural, institutionalizing – informal, formalized – unformalized, etc.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-02-03