Гордієнко Н.

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ СОЦІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ОСВІТНІХ ЗАКЛАДІВ ІНТЕРНАТНОГО ТИПУ

Автор(и)

  • administrator * НПУ

Ключові слова:

boarding schools, the reform of boarding schools system, sociological methodology, sociology of education, actor-network theory, школи-інтернати, реформування системи інтернатних навчальних закладів, методологія соціологічного дослідження, соціологія виховання, акторно-мережева теорія.

Анотація

У статті обґрунтовано необхідність мультипарадигмальної побудови методології соціологічного дослідження функціонування шкіл-інтернатів за
рахунок поєднання позитивістського, біхевіористського, структурно-функціонального, феноменологічного, соціально-психологічного, системного,
соціокультурного, аксіологічного, конструктивістського, соціально-технологічного, інституціонального і неоінституціонального підходів. Проаналізовано евристичне значення акторно-мережевої теорії Л. Болтанські і Л. Тевено, яка з позицій неоінституціоналізму дозволяє структурувати різні типи aргументації щодо оцінки ефективності функціонування і доцільності реформування шкіл-інтернатів.
Gordienko N. Methodological foundations for sociological survey on
boarding schools functioning.
The author substantiates the necessity of the multi-paradigm approach to the
sociological survey on the difficulties of the functioning of boarding-schools. The
multi-paradigm approach allows to combine main theoretical sociological
approaches and includes positivist, behaviorstic, structural and functional,
phenomenological, socio-psychological, systems, social and structural, axiological,
constructionist, social and technological, institutional and neo-institutional
approaches. The author points to the heuristic importance of the actor-network
theory of L. Boltanski and L. Thеvenot.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-02-12