Гальченко М.

МИСЛЕННЯ ЯК РЕСУРС ТВОРЕННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ РЕАЛЬНОСТІ

Автор(и)

  • administrator * НПУ

Ключові слова:

мислення, розум, рефлексія, епоха, ірраціональний, пізнання, суб’єкт, об’єкт., thinking, reason, reflection, era, irrational, cognition, subject, object.

Анотація

У статті аналізується проблема мислення як способу визначення соціокультурної епохи та інтелектуальної діяльності людини. Автор доводить, що поняття «мислення» виникає разом з пізнанням реальності, в результаті чого людина починає усвідомлювати себе, своє «Я», свої можливості. Зосереджена увага на характеристиці способів організації мисленнєвої діяльності.
 Halchenko M. Thinking is a socio-cultural reality creation resource. The article analyzes the problem of thinking as a way of determining the socio-cultural age and intellectual activity of a human being. The author argues that the concept of «thinking» arises together with the cognition of reality, as a result of which human beings start to realize who they are, their ego, their abilities. The attention is focused on the characterization of ways of organizing thinking activity.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-02-12