Бех Ю.

СМИСЛОГЕНЕЗ ЯК СИСТЕМОУТВОРЮВАЛЬНИЙ ЧИННИК МОРФОЛОГІЇ МЕРЕЖЕВОГО СУСПІЛЬСТВА

Автор(и)

  • administrator * НПУ

Ключові слова:

смислогенез, смисл, особистість, ціннісно-смислова сфера, мережеве суспільство, комунікація, структура, динаміка, механізм, smyslogenesis, semantics, personality, value-semantic sphere, network society, communication, structure, dynamics, mechanism

Анотація

Нова архітектоніка планетарного світу з’являється у ході опанування вітовою спільнотою смислогенезу. Тобто опанування енергоінформаційного
потоку Семантичного Всесвіту, коли спочатку пересічна особистість суб’єктивує його у процеси навчання і самоосвіти, а потім, шляхом входження у комунікаційну взаємодію з іншими учасниками культурно-історичного процесу, створює комунікаційні канали і наповнює їх смислами. Тим самим влаштовує планетарний локалізований колообіг смислів. Так виникає мережева структура, що знаходиться в основі суспільства і від якої походить його назва – мережеве суспільство.
Bekh Y. Smyslogenesis as a system-forming factor in the network society morphology. The new architectonics of the planetary world appears during the mastery
of the world community by the psychological sense -the flow of the Semantic Universe. Initially the average person subjectivates it in the process of learning
and self-education, and then by communicating with other participants in the cultural-historical process, it creates communication channels and fills them
with the meanings and thereby arranges the planetary localized circle of meanings. So there is a network structure that is at the heart of society and from
which its name comes from the network society.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-02-12