Альохін М.

СМИСЛОЖИТТЄВІ ЦІННОСТІ ТА ОРІЄНТИРИ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ ІНДУСТРІАЛЬНИХ РЕГІОНІВ

Автор(и)

  • administrator * НПУ

Ключові слова:

смисложиттєві цінності, ціннісна орієнтація, українська молодь, індустріальний регіон, vital values, value orientation, Ukrainian youth, industrial region.

Анотація

У статті розкривається поняття смисложиттєвих цінностей та орієнтацій. Висвітлюється їх класифікація та механізми формування в учнівської молоді. Автором наводяться результати власного соціологічного дослідження щодо визначення цінностей та життєвих орієнтирів старшокласників індустріальних регіонів України, статистичні дані порівнюються із результатами аналогічних розвідок. Прослідковується динаміка та характер змін смисложиттєвх цінностей сучасної учнівської молоді.
 Alyokhin M. Life values and landmarks of modern Ukrainian youth in industrial regions.The article reveals the concept of meaningful values and orientations. Their classification and mechanisms of formation among pupils are described. The author presents the results of his own sociological research on the definition of values and life orientations of senior pupils of the industrial regions of Ukraine, statistical data are compared with the results of similar studies. The dynamics
and character of changes in the meaningful values of modern Ukrainian youth are traced.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-02-12