Нова парадигма ВИПУСК 133

Журнал наукових праць

Автор(и)

  • Ольга Мазур НПУ

Анотація

УДК 06  ББК 95
Фахове видання з філософських та соціологічних наук. Затверджено наказом Міністерства освіти науки і освіти України (протокол № 693 від 10 травня 2017 р.) Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія КВ № 8429 від 11 лютого 2004 р. Друкується за рішенням Вченої ради НПУ імені М. П. Драгоманова (протокол № 10 від 8 грудня 2017 р.)
РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:
В. П. Бех доктор філософських наук, професор (головний редактор);
Ю. В. Бех доктор філософських наук, професор (відповідальний секретар);
І. В. Григоренко кандидат філологічних наук, доцент (секретар-координатор, літературний редактор);
Філософія
В. П. Андрущенко доктор філософських наук, професор, член-кореспондент НАН України;
В. М. Вашкевич доктор філософських наук, професор;
В. Г. Воронкова доктор філософських наук, професор;
Р. О. Додонов доктор філософських наук, професор;
А. І. Зеленков доктор філософських наук, професор (Республіка Білорусь, м. Мінськ);
М. Квієк доктор філософських наук, професор (Польща, м. Познань);
М. А. Лєпський доктор філософських наук, професор;
Н. І. Мозгова доктор філософських наук, професор;
В. І. Муляр доктор філософських наук, професор;
І. В. Степаненко доктор філософських наук, професор.
Соціологія
В. Б. Євтух доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України;
О. М. Дікова-Фаворська доктор соціологічних наук, професор;
М. І. Михальченко доктор філософських наук, професор, член-кореспондент НАН України;
Моріц Гунцінгер доктор філософії, професор (Федеративна Республіка Німеччина, м. Франкфурт-на-Майні);
Н. Б. Отрешко доктор соціологічних наук, професор;
Ю. В. Романенко доктор соціологічних наук, професор;
А. О. Ручка доктор філософських наук, професор;

Нова парадигма : філософські і соціологічні науки [журнал наукових праць] / голов. ред. В. П. Бех. ; Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова ; творче об’єднання «Нова парадигма». – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. – Вип. 131. – 130 с.
Концепція журналу базується на багатоплановому науковому філософському та соціологічному висвітленні актуальних проблем інформаційної цивілізації, що формується. Основні рубрики охоплюють галузі гуманітарних наук, зокрема соціальної філософії, філософії історії, філософської антропології, філософії культури, філософії науки, філософії освіти, релігієзнавства, теоретичної соціології, емпіричної соціології, прикладної соціології, галузевої соціології, етносоціології, соціології праці, соціології управління, соціології права, соціальних комунікацій, конфліктології, соціальної психології, соціальних та публічних відносин (PR), прогнозування, культурології. Видання розраховане на вчених гуманітарного напрямку, аспірантів та докторантів, студентів і здобувачів.

З М I С Т
Ф I Л О С О Ф I Я
Бех В., Бех Ю. Взаємовідношення соціального інституту влади та соціальної системи управління: генетичний контекст ... 3
Муха О. «Контекст», «інтерактивність» та «насолода»: імплементація постмодерністських прийомів у туристичній діяльності ...16
Костиря І. Міжнародні політико-правові наративи прав людини ... 26
Шедяков В. «Общество знаний»: социальные роли, организационно-управленческие инновации ... 42
Хромець В. Пошуки законодавчого вирішення визнання результатів освітньої та наукової діяльності українських духовних закладів вищої освіти ... 55
Романкова Л. Особливості становлення сучасного європейського освітнього простору ... 65
Чаплинский В. Формирование академического богословия в ВСО ЕХБ в 1997-2005 годы ...72
Сорокіна К., Масюк О. Міфологічний світогляд як основа фентезійного світобудівництва ... 82
С О Ц I О Л О Г I Я
Kudinov Igor, Sičáková- Beblavá Emilia, Yatsyna Yuliia. Actors of Political Life in Ukraine: Social Portrait of Contemporary Power Elite ... 95
Єсіна В. Інклюзивна освіта як механізм соціалізації дітей з особливими потребами ...111
Н А ШI А В Т О Р И ...123
З МI С Т ...125

##submission.additionalFiles##

Опубліковано

2019-01-28