Хромець В.

ПОШУКИ ЗАКОНОДАВЧОГО ВИРІШЕННЯ ВИЗНАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ОСВІТНЬОЇ ТА НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ ДУХОВНИХ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

  • Ольга Мазур НПУ

Ключові слова:

духовний заклад вищої освіти, богословська освіта, ліцензування, акредитація, spiritual institution of higher education, theological education, licensing, accreditation

Анотація

Дискримінаційні процеси, яких зазнавали духовні заклади вищої освіти, тривали в радянський час, і це потребувало свого виправлення в незалежній Україні. Активізація нормотворчих та суспільно-наукових процесів у 2012-2013 роках призвела до значних зрушень у даній сфері. Робота Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти, та ініціативної групи з вирішення цього питання мали ряд успішних дій, і в майбутньому призвело до прийняття ряду нормативно-правових актів, що ліквідували дискримінацію
духовних закладів вищої освіти. Ці аспекти і розглянуті у запропонованій статті.
The discriminatory processes experienced by the religious higher education institutions continued during the Soviet period, and this required its correction in Independent Ukraine. The intensification of regulatory and socio -scientific processes in 2012-2013 led to significant shifts in this area. The work of the Committee of the Supreme Council of Ukraine on Science and Education, and the initiative group on the resolution of this issue had a number of successful actions, and in the future led to the adoption of a number of normative legal
acts that eliminated discrimination of religious higher educational institutions. These aspects are considered in the article presented.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-01-28